Výbor

Výbor sboru patří k výkonným orgánům každé jednotky dobrovolných hasičů. Výbor projednává a rozhoduje všechny závažné záležitosti sboru, pokud nejsou vyhrazeny nebo si je nevyhradí valná hromada.


Členové výboru SDH Říkovice

č. Funkce Jméno
1 Starosta SDH Vlach Radomír
2 Náměstek starosty Říha Jiří
3 Velitel JSDH Mucha Radek
4 Jednatel Zavřel Petr
5 Předseda revizní komise Opletal Pavel
6 Vedoucí mládeže
Říha Jiří
7 Velitelka žen
Opletalová Zuzana
8 Referentka žen Jemelková Lenka
9 Pokladník Vinklárková Helena
10 Hospodář Vinklárek Karel