Plán akcí 2019

Seznam plánovaných akcí a brigád pořádaných SDH Říkovice v roce 2019.

č Akce Datum Čas Kdo (co)
1 školení preventistů - PS Přerov 2.2. 8:00 Vlach R.
2 mazání klapek 9.2. 9:00 brigáda
3 školení velitelů - PS Přerov únor 8:00 3 x VJ
4 vepřové hody
23.2. 8:00 brigáda
5 jarní zkouška techniky, úklid zbrojnice 9.3. 9:00 brigáda
6 školení MŘP březen 8:00 4 x MŘP
7 soutěž MH Kyselovice duben 10:00 MH
8 průvod SDH Sv. Hostýn duben 7:00 kdo chce
9 Ukliďme Česko
duben 8:00 kdo chce
10 okrskové cvičení (Beňov)
18.5. 13:00 muži, ženy
11 II. okresní kolo hry Plamen 25.5 2 dny
MH
12 Dětský den
1.6. 14:00 brigáda
13 Geroy - uzení
29.6. 11:00 brigáda
14 stanový tábor Rusava
červenec 5 dní
MH
15 soutěž MH Stará Ves
10.8. 13:00 MH
16 gastronomie Maďarsko
srpen 2 dny
guláš tým
17 noční soutěž Horní Moštěnice
září 20:00 muži, ženy
18 Říkovský gulášfest
7.9. 9:00
brigáda
19 I. okresní kolo hry Plamen 5.10. 8:00 MH
20 lampionový průvod
27.10. 18:00 MH, brigáda
21 výroční valná hromada 7.12 17:30 všichni
22 bazén Hranice
14.12 9:00 MH
23 krmení lesní zvěře 28.12 9:00 MH, kdo chce

Vysvětlivky: MH - mladí hasiči, brigáda - kdo má ruky a chuť pomoci.